Sunday, April 22, 2018

Вежбање бр.7.

131. Коју географску ширину и дужину има место у пресеку Гринича и Екватора?_____
132.Да ли је тачна тврдња: Сва места на истом меридијану ће у исто време имати подне.___
133. Површина Европе приближно износи:
       а) 9.5 милиона km²     б) 10.5 милиона km²     ц) 12.5 милиона km²     д) 11.5 милиона km²
133.У следећим задатку прецртај нетачну тврдњу.
Већа левкаста удубљења у крашким пределима су шкрапе/вртаче.
Због пространости и обрадивих површина у крашким крајевима велику важност имају крашка поља/вртаче.
Мања жљебаста удубљења на површини стена су пећине/шкрапе.
134.Упиши редне бројеве планета почевши од оне најближе Сунцу.
__Земља,   __Јупитер,    __Марс,      __Венера,     __Сатурн,      __Нептун,     __Меркур,       __Уран.
135. Допуни реченице:
а)  Удаљеност неке тачке од почетне паралеле може бити од  00 до највише ____0према______или____.
      Та удаљеност назива се____________________
б)   Гринич је почетни, нулти, меридијан и обележава се са 0° . 
Крајњи меридијан, који се налази насупрот Гриничу,означен је  са______. 

136.Ове биљке и животиње смести у колону табеле за природну зону којој припадају лијане,висока трава,  камила, маслинка, вук, храст,дивња свиња,ариш,снежна сова,пингвин, мајмун, , кактус, жирафа, ниске траве у бусенима, лос, дивокоза, лишајеви

                                                                                                                                  


Тропске Кишне шуме

саване

пустиње
Средоземн
шуме

степе
Шуме умереног појаса

тајге

тундре
Поларне
пустиње
биљке

животињње

     

У следећој табели су унети различити географски  градови. За сваки одреди у којој регији Србије се налази. За веће регије типа Јужни обод Панонске области потребно је уписати назив подрегије.


     Град
                               Регија
Суботица

Куршумлија

Рашка

Чачак

Призрен

Шабац

Лесковац

Горњи Милановац

Панчево

Бор
137. скраћенице са пуним називима међународних организација. Слова испред појмова из леве колоне читко упиши на линије испред одговарајућих појмова у десној колони.
а) UNICEF                                   ___ Европска унија 
б) NATO                                       ___ Фонд Уједињених нација за децу
в) EU                                              ___ Северноатлантски војни савез
 г) UNESCO                                     ___ Организација за образовање, науку и културу

138.Повежите парове тако да сваком мореузу,односно каналу,придружите одговарајуће слово.Пазите један мореуз или канал је вишак
_______Панамски канал                        А повезује Средоземно и Црвено море
_______Суецки канал                             Б повезује Европу и Азију
_______ Гибралтарски мореуз             В повезује Атлантски и Тихи океан
_______Босфор                                         Г  одваја Африку и Европу
_______Берингов мореуз


139.  На којим рекама се налазе следећи градови и у којој регији:Крагујевац,Лесковац,Врање,

140.  У левој колони наведени су типови земљишта, а у десној њихове особине. Повежи земљишта са њиховим особинама уписивањем одговарајућих слова на линије.
а) црвеница               ______глиновито, смоласто, збијено земљиште, црне боје
б) чернозем               ______земљиште заступљено у кречњачким подручјима
в) смонице                ______има велику плодност, црну боју и садржи пуно хумуса
г)  гајњаче                 ______ дебљине 10-30 см, смеђе боје
д) подзоли                 ______садрже песак и имају пепељасту боју
141. Повежи рељефни облик са регионалном целином у којој се налази:
Фрушка гора                                                  СРЕМ
Гудурички врх                                                                 
Црвени чот                                                     БАНАТ
Делиблатска пешчара
Тителски брег
Телечка лесна зараван                                   БАЧКА
142.  Висок степен заступљености младог становништва карактеристичан је за:
а) земље са ниском стопом природног прираштаја
 б) земље са високом стопом природног прираштаја
 ц) развијене земље      

   143 Највећа концентрација становништва, у односу на надморску висину је у: 
а) брежуљкасто-брдовитим подручјима (200-500 м н.в.)
 б) равничарским подручјима (0-200 м н.в.)
 ц) у подручјима која се налазе на 500-1000 м н.в.

145.  Допуни реченице:
Београд се налази на ушћу река____________у__________
Београд је престоница од___________(упиши годину)
Београд се налази 44◦ 49'___ и 20 ◦27'_______                                                         

No comments:

Post a Comment