Saturday, September 22, 2018


 -PANONSKA SRBIJA(pitanja za vežbanje)
1.        Navedi granice južnog oboda Panonskog basena i oblasti koje se ovde izdvajaju?
2.        Koje su oblasti (delovi) severnog i severozapadnog dela južnog oboda i koje su njihove karakteristike?
3.        Osnovne odlike Mačve?
4.        Gde se nalazi oblast koja se zove Pocerina?
5.        Koje se planine nalaze u Podgorini i Podrinju?
6.        Koje reke su granice Šumadije?
7.        Osnovne odlike Šumadije – koje planine čine šumadijsku gredu?
8.        Dolina Zapadne Morave – šta znači ako je neka dolina kompozitna (objasniti i navesti najveće klisure i kotline?)
9.        Osnovne karakteristike doline Velike Morave (kako nastaje reka, koje su klisure i kotline su njenom sastavu,…)
10.     U dolini kojih reka se nalaze oblasti Stig i Braničevo?
11.     Šta su meridijani, koji je početni i koliko ih ima?
12.     Šta su paralele, koja je najveća, koje su najmanje, koliko ih ukupno ima?
13.     Šta je geografska širina, a šta geografska dužina?
14.     Kakav je geografski položaj Srbije?
15.        Gde se u odnosu na ekvator i Severni pol nalazi Srbija?

16.        Zašto kažemo da je fizičko-geografski položaj Srbije složen? Kakav on može biti?
17.        Šta znači ako kažemo da je Srbija panonska (sednjoevropska) zemlja?
18.        Šta znači ako kažemo da je Srbija podunavska i balkanska zemlja?
19.        Koje su granice Balkanskog poluostrva? Kakav je značaj Dunava?
20.        Gde izvire, a gde se uliva Dunav? Preko kojih rukavaca?
21.        Koja mora povezuje kanal Rajna-Majna-Dunav?
22.        Zašto je Srbija planinska zemlja?
23.        Objasni saobraćajno-geografski položaj Srbije?
24.     Kolika je površina Srbije i koliko ima stanovnika?
25.     Koliko Srbija ima suseda i koji su?
26.     Navedi po jedan naziv graničnog prelaza između Srbije i svake od susednih država?
27.     Objasni formiranje reljefa Balkansko poluostrva?
28.     Kuda se protezao Tetis?
29.     Koje je najstarije kopno na Balkanskom poluostrvu i teritoriji Srbije?
30.     Kada je oteklo Panonsko jezero, na tom prostoru su nastale....?